Parkeren vrachtauto’s, grote voertuigen en aanhangers

Onze kernen moeten voor iedereen leefbaar en veilig zijn. Daarom zijn er regels opgesteld. Bijvoorbeeld over het parkeren van vrachtauto’s, grote voertuigen en aanhangers.

Vrachtauto's of andere grote voertuigen, die langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter zijn, mogen niet altijd overal worden geparkeerd. Deze voertuigen zijn hinderlijk voor het uitzicht of bijvoorbeeld te lang voor een reguliere parkeerplek. Ze steken dan vaak uit en vormen op die manier een gevaar voor het verkeer. Een vrachtwagen of groot voertuig mag alleen binnen de bebouwde kom worden geparkeerd op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden, dus van 18.00 tot 8.00 uur en in het weekend, kunt u parkeren op industrieterrein de Pol of buiten de bebouwde kom op een parkeerplek. Parkeert u uw vrachtwagen of ander groot voertuig wel tussen 18.00 tot 8.00 uur of in het weekend binnen de bebouwde kom? Dan kunt u een geldboete krijgen.

Aanhangers

Ook voor het parkeren van aanhangers gelden regels. Hiermee voorkomen we een nog hogere parkeerdruk. Aanhangers mogen daarom niet langer dan drie dagen op een openbare parkeerplaats of langs de weg staan. Zien de handhavers dat een aanhanger ergens langer dan drie dagen staat? Dan wordt er een bekeuring uitgeschreven of wordt de aanhanger weggesleept.

Staat er een achtergelaten aanhanger bij u in de straat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente via Klacht of melding over openbare ruimte of de MijnGemeente-app.