Onafhankelijke cliëntondersteuning in Losser

Krijgt u hulp van de gemeente uit de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet of denkt u dit nodig te hebben en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de cliëntondersteuners van Zorgbelang Overijssel. De cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente en van zorgverleners. Zij hebben geheimhoudingsplicht en de ondersteuning is gratis voor inwoners van Losser.

Wat doen cliëntondersteuners?

  • Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan inwoners die vastlopen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, (jeugd)zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  • Zij helpen bij het helder kunnen formuleren en het goed kunnen stellen van vragen: ‘waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat oplossen?’
  • Zij ondersteunen bij het opstellen van een plan om te komen tot een juiste oplossing en bemiddelen eventueel.
  • Zij ondersteunen vanuit cliëntperspectief, dat betekent dat uw belang als inwoner voorop staat.