Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 van kracht

Vanaf 1 januari aanstaande is er de Omgevingswet. 26 Oude wetten worden samengevoegd in één nieuwe wet. De Omgevingswet zorgt voor diverse verbeteringen:

 • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht
  De Omgevingswet maakt een einde aan een wirwar van wetten en regels die allemaal gaan over een stukje van onze leefomgeving (water, wonen, natuur, milieu, ruimte, infrastructuur). Het wordt zo makkelijker voor burgers en bedrijven om ruimtelijke projecten te starten die effect hebben op de leefomgeving.

 • 1 digitaal Omgevingsloket
  In het digitale Omgevingsloket staan straks alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. Zo ziet u in één oogopslag welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied. Dat zorgt er ook voor dat u snel duidelijkheid heeft of een ‘vergunning’ of een ‘melding’ vereist is voor een plan, activiteit of project in de fysieke leefomgeving.

 • 1 omgevingsvergunning
  Ook als meerdere overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoeft u nog maar 1 vergunning aan te vragen.

 • Sneller antwoord
  U krijgt binnen 8 weken (met een uitloop naar 14 weken) een toekenning of afwijzing op uw aanvraag.

 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie
  Voor een goed plan is altijd ruimte, mits het plan past bij het omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving (er is participatie toegepast).

Marian Oosterbroek

Wethouder Marian Oosterbroek: “Onder de Omgevingswet wordt het nog belangrijker dat je je omgeving tijdig erbij betrekt als je een plan, initiatief of activiteit hebt die van invloed is op jouw leefomgeving. Eenvoudigweg omdat je ook rekening met de ander moet houden. Als initiatiefnemer moet je, met andere woorden, participatie toepassen. Hoe je dat doet ligt niet vast. De gemeente Losser kan je straks helpen met die participatie met een aantal nieuwe hulpmiddelen: een ‘quick scan participatie’ en een ‘handreiking participatie’ worden nu hiervoor gemaakt. En, als je met vragen zit, kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met de Gemeente Losser voor een telefonisch advies of een persoonlijke afspraak. Het telefoonnummer en emailadres vind je in dit artikel.”

“Houd rekening met elkaar”: participatie

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is dat mensen, nog meer dan nu al het geval is, bij het nemen van initiatieven rekening houden met de effecten die dit kan hebben op de fysieke leefomgeving. De omgevingswet roept álle initiatiefnemers, inclusief de gemeente zelf, dan ook op om steeds zo goed en adequaat mogelijk te overleggen met de omgeving: de buren, de wijk en alle anderen die gevolgen (kunnen) ondervinden van een initiatief: informeer elkaar en overleg met elkaar.”

Informatie via de website

Met ingang van 1 januari 2024 is de informatie op onze website aangepast aan de Omgevingswet. U wordt straks automatisch doorgeleid naar het nieuwe digitale Omgevingsloket dat door de gezamenlijke overheden is ontwikkeld. Meer informatie over de invoering staat op Omgevingswet.

Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente!

De gemeente Losser is een dienstverlenende organisatie. We proberen onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed mogelijk van dienst te zijn met informatie en ondersteuning. En komt u er alsnog niet uit? Neem dan contact met de gemeente voor een persoonlijk adviesgesprek met 1 van onze medewerkers. Dat kan met medewerkers van Team plannen, vergunnen en handhaven. Bel voor een afspraak: 053 - 537 73 91, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Mailen kan ook naar administratiepvh@losser.nl.