Nieuwe lantaarnpalen en verlichting

De komende weken gaat de firma Ko-Hartog ongeveer 350 lantaarnpalen en 500 armaturen (lampen en behuizing) in de gemeente Losser vervangen. In de week van 20 maart wordt gestart in De Lutte, daarna zijn Overdinkel, Glane en Losser aan de beurt. In Beuningen worden geen palen vervangen. 

Wat gaan we doen?

De palen die we vervangen hebben een hoogte van ongeveer 5,5 meter en zijn verouderd of in slechte staat. Daarnaast vervangen we de oude verlichting door ledverlichting. Deze verlichting verbruikt minder energie en verlicht gerichter. De nieuwe ledverlichting heeft een dimprogramma, omdat de lampen niet altijd op volle sterkte hoeven te branden. 

De nieuwere palen, die in sommige straten al geplaatst zijn, vervangen we niet. We zorgen er wel voor dat alle palen in een straat straks dezelfde soort verlichting hebben. Staat er dus al een nieuwere paal bij u in de straat, dan vervangen we ook hier de verlichting.

De palen worden één op één vervangen. Staat er nu ergens een lantaarnpaal, dan komt de nieuwe paal op dezelfde plek te staan. 

Planning van de werkzaamheden

De vervangingswerkzaamheden vinden plaats in twee kort opeenvolgende rondgangen. In de ene rondgang vervangen we de paal inclusief verlichting. Bij de andere rondgang vervangen we de rest van de verlichting op de al aanwezige nieuwere palen. De planning is dat de werkzaamheden op vrijdag 21 april zijn afgerond. De planning van dit soort werkzaamheden is altijd afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden.

Het vervangen kan leiden tot kortstondige plaatselijke overlast. De firma Ko-Hartog probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken.