Minimaregelingen van de gemeente Losser

Vanaf 2024 kunnen meer inwoners gebruik maken van de minimaregelingen

De gemeente Losser heeft een aantal minimaregelingen. Met deze regelingen willen we er samen voor zorgen dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen. Het bestuur van de gemeente Losser heeft besloten dat vanaf 2024 een grotere groep inwoners gebruik kan gaan maken van deze minimaregelingen. Daarom verandert de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor Bijzondere Bijstand en de Meedoenregeling.

Wat is Bijzondere Bijstand?

Heeft u door bijvoorbeeld een scheiding of ontslag onverwachte noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Hiervoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit was voor inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit wordt voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Wat is de Meedoenregeling?

U kunt een bijdrage krijgen voor kosten zoals bijvoorbeeld lidmaatschappen van verenigingen of deelname aan cursussen. Dit is bedoeld zodat iedereen mee kan doen, ook mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Dit was voor inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit wordt voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Meer informatie

U vindt alle minimaregelingen en hoe u deze regelingen kunt aanvragen op www.losser.nl/regelingen. Vragen? Neem vrijblijvend contact op met het toegangsteam wijz van de gemeente Losser via 053 - 537 74 00 of wijz@losser.nl.