Milad Lahdo geïnstalleerd als wethouder van Losser

Milad Lahdo met burgemeester Cia KroonMilad Lahdo (38 jaar) is dinsdagavond 19 december geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Losser. De gemeenteraad stemde unaniem in met zijn kandidatuur. Lahdo is daarmee de opvolger van Jimme Nordkamp.

Milad Lahdo neemt de portefeuille van Jimme Nordkamp over. In zijn nieuwe portefeuille zitten o.a. de onderwerpen werk & inkomen, wonen, vluchtelingen en statushouders, re-integratie, economische zaken, sport & cultuur, cultureel erfgoed en landbouw.

Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont Milad Lahdo in Overdinkel. In de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Berkelland, Zwolle en Arnhem heeft hij op verschillende beleidsvelden ervaring opgedaan. Recentelijk was hij in Arnhem projectleider ‘schuldhulpverlening’ en verantwoordelijk voor de implementatie van deze dienstverlening in de gemeente. Hij kent de wetgeving in het sociaal domein en heeft intensief samengewerkt met ambtenaren, gemeenteraadsleden en colleges van burgemeester en wethouders.

Milad Lahdo: “Er is veel te doen in onze mooie gemeente Losser. Daarvoor wil ik me volledig inzetten. Ik kijk uit naar de samenwerking in het college, met de ambtelijke organisatie en alle fracties in de gemeenteraad”.