Meld misstanden in de vastgoedsector bij Meld Misdaad Anoniem

Steeds vaker komt het voor dat vastgoed wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Ook in Twente. Panden worden gebruikt voor drugs, opslag van illegale goederen, illegale prostitutie en witwaspraktijken. Om misstanden in de vastgoedsector te voorkomen doet de gemeente Losser mee met een campagne. Dit doen we samen met de Twentse gemeenten, politie, meldpunt Meld Misdaad Anoniem (MMA) en veiligheidspartners. 

Vastgoed is van groot belang voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling

Bij vastgoedtransacties gaat het vaak om enorme bedragen met veel betrokkenen. Dit kan gaan van architectenbureaus tot notarissen en van aannemers tot makelaars. Deze beroepsgroepen zijn soms op de hoogte van criminaliteit doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. De huur en aankoop wordt bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s en schaadt ook de branche zelf.

Ook in Twente worden panden ingezet voor criminele activiteiten

In alle Twentse gemeenten moet je veilig kunnen wonen, werken, recreëren en ondernemen. Daarom wil de gemeente Losser hier samen met inwoners en ondernemers tegen optreden.  Misbruik en fraude van vastgoed gaan vaak samen met georganiseerde criminaliteit. Denk aan wapenbezit, drugshandel en geweld. Bij illegale verhuur en onderverhuur kunnen huurders worden uitgebuit of mensen worden gedwongen hun woning aan derden te verhuren. Dit kan leiden tot onveilige situaties of onveilige buurten. Het helpt dan enorm als beroepsgroepen en inwoners ongebruikelijke vastgoedtransacties of opvallende zaken melden bij het MMA.

Melden bij MMA helpt
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Een anonieme melding kan in een zaak vaak net het ontbrekende puzzelstukje zijn.  . 

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Vastgoedpro, KNB, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC, CCV, PVO en een zestigtal gemeenten.
https://www.meldmisdaadanoniem.nl/onderwerpen/vastgoed.