Marktconsultatie: Bouw school én dorpshuis Beuningen

Samen met Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT) willen we in Beuningen, op de locatie waar nu de Mariaschool is gevestigd, een multifunctioneel gebouw ontwerpen en bouwen. Dit gebouw is straks een school én dorpshuis. Na de zomer starten we de aanbesteding om een partner of een samenwerking van partners te vinden om in een bouwteam te werken aan deze opgave.

De ambitie voor dit gebouw is hoog, want het moet energieneutraal, toekomstbestendig en zo circulair mogelijk worden. En ook de ruimtelijke inrichting en de relatie met de openbare ruimte zijn onderdeel van deze ambitie.

Is uw bedrijf één van de mogelijke partners en wil je meer informatie? Kom op 20 juli 2023 tussen 9.00 en 11.30 uur naar de marktconsultatie.

Daar wordt een toelichting gegeven op de ambities en gaan we graag in gesprek over de aanpak. Meld u voor 6 juli aan via https://s2c.mercell.com/today/41531