Losser stelt profielschets op voor nieuwe burgemeester

De gemeente Losser gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Van 9 tot en met 18 februari konden inwoners van de gemeente Losser hun verwachtingen voor de nieuwe burgemeester doorgeven.

De gemeente Losser gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Van 9 tot en met 18 februari konden inwoners van de gemeente Losser hun verwachtingen voor de nieuwe burgemeester doorgeven. 178 inwoners hebben hier gebruik van gemaakt. Ook aan de kinderraad is gevraagd over welke eigenschappen de toekomstige burgemeester van Losser zou moeten beschikken. De gemeenteraad neemt de resultaten van de inwonerpeiling en de inbreng van de kinderraad mee bij het opstellen van de profielschets. De profielschets maakt deel uit van de vacature, die de Commissaris van de Koning publiceert.

Uitkomsten inwonerpeiling

Uit de inwonerpeiling blijkt dat inwoners van de gemeente Losser het op een groot aantal vlakken met elkaar eens zijn wat betreft de nieuwe burgemeester van de gemeente. Wat vooral opvalt is dat ze een informele burgemeester zoeken die een echte burgervader/-moeder is en niet bang is om gevoelens te laten zien. De perfecte kandidaat is strikt onpartijdig en zorgt vooral voor een goede sfeer. Wel vinden inwoners het belangrijk dat de burgemeester snel actie onderneemt en handhaaft bij overlast.

Uit de antwoorden op de open vraag ‘waar denk je aan bij een nieuwe burgemeester?’, blijkt dat deelnemers zoeken naar een burgemeester die betrokken is bij alle inwoners van Losser. Hij/zij moet een verbindende factor zijn en zich vaak onder de mensen bevinden. Ook zien zij de nieuwe burgemeester als een echte aanpakker die knopen durft door te hakken en kan handhaven. Als inwoners de nieuwe burgemeester één plek in de gemeente zouden mogen laten zien, noemen mensen vaak de natuurgebieden en de verschillende dorpen. Daarnaast nemen invullers de nieuwe burgemeester graag mee naar carnaval.

Proces benoeming burgemeester

De gemeenteraad stelt op 19 maart de profielschets vast. De Commissaris van de Koning is hierbij aanwezig en krijgt de vastgestelde profielschets uitgereikt. In deze raadsvergadering worden ook de leden van de vertrouwenscommissie aangewezen. Deze commissie zorgt voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure. Vervolgens stelt de Commissaris van de Koning de vacature open en hebben kandidaten enkele weken om te solliciteren. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten.

In een besloten raadsvergadering draagt de vertrouwenscommissie twee burgemeesterskandidaten voor. Vervolgens kiest de gemeenteraad de voorkeurskandidaat. Na afloop van de besloten raadsvergadering wordt deze kandidaat bekend gemaakt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt de kandidaat tot burgemeester. Naar verwachting kan de nieuwe burgemeester in oktober worden geïnstalleerd.

U kunt op 19 maart de vergadering online bekijken.

Meer informatie

Onderzoek profielschets burgemeester