Losser sluit zich aan bij de Versnellingsagenda voor de regio Twente

Het college van Losser heeft besloten zich aan te sluiten bij de Versnellingsagenda voor de regio Twente. Alle bij de agenda aangesloten partners willen bijdragen aan behoud en versterking van de unieke waarden van het landelijk gebied in Twente. Voor een toekomstbestendig en leefbaar platteland is het van belang dat de vernieuwing in de landbouw hand in hand gaat met een goed verdienvermogen voor de boer.

Wethouder Jimme Nordkamp: “Het is voor de toekomst van de bewoners en gebruikers van ons landelijk gebied van groot belang dat we in onze regio samen innovatieve oplossingen bedenken voor de grote uitdagingen waarvoor we staan. Initiatiefnemer De Land Bouwers Twente werkt nu al met zo’n 50 stakeholders samen aan het waarborgen van het verdienmodel van de agrarische ondernemers. En aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Als gemeente Losser willen we onze actieve bijdrage daaraan voortzetten. Daarom hebben we nu ook formeel de intentieovereenkomst met De Land Bouwers Twente ondertekend.” 

De Versnellingsagenda voor de regio Twente wordt getrokken door de Land Bouwers (voorheen Mineral Valley Twente). Samen met de diverse stakeholders zijn zij concreet aan de slag, bijvoorbeeld door het uitvoeren van praktijkpilots op diverse thema’s. Deze thema’s zijn door de betrokkenen in de regio zelf aangedragen. Op de website www.delandbouwers.nl is meer informatie te vinden over de doelstellingen en de Versnellingsagenda voor de regio Twente.