Koninklijke onderscheiding voor Marijke Jannink - Mutter

Gisteravond ontving mevrouw Jannink - Mutter een Koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Locoburgemeester Marian Oosterbroek reikte de onderscheiding uit. De uitreiking vond plaats bij de Gemengde Zangvereniging Cantica Nova in het  Tukkershoes bij het Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 21 te Losser. 

Mevrouw Jannink - Mutter is al 50 jaar lid van Gemengde Zangvereniging Cantica Nova en bekleedt hierin ook een bestuursfunctie. Een unicum voor de vereniging.
In 1973 is zij, als 24-jarige, lid geworden van de voormalige Algemene Zangvereniging Cantica Nova, een klassiek koor. In deze 50 jaar heeft ze zich vol overgave ingezet als lid van diverse commissies. Ze was lid van de Brueghelcommissie, waar ze de prijzen in de loterij regelde en van de Activiteitencommissie, waarbij ze de catering van de uitjes regelde. Ook het beheer van de muziekbibliotheek en het uitdelen van de partituren, valt onder haar zorg. De afgelopen 12 jaar is zij algemeen lid van het bestuur van de zangvereniging Gemengde Zangvereniging Cantica Nova.
Vanaf 1980 is mevrouw Jannink - Mutter vrijwilligster bij de carnaval en verzorgt zij onder andere de kleding. Sinds 10 jaar brengt ze de grootletterboeken naar de leden toe, die zelf niet in staat zijn naar de Bibliotheek Losser te komen. 
 

Koninklijke onderscheiding mevrouw Jannink