Kindergemeenteraad gemeente Losser vandaag gekozen

Vandaag vonden in de groepen 7 van een aantal basisscholen in de gemeente Losser de verkiezingen voor de kindergemeenteraad plaats. Uit elke groep 7 is één leerling uitgekozen om deel te nemen aan deze nieuwe raad. In oktober komen de kinderen bijeen en kiezen ze uit hun midden één kinderburgemeester. Op 8 november worden de kinderburgemeester en de kindergemeenteraad geïnstalleerd. 

Kinderen een stem geven 

Wethouder van inwonersparticipatie, Marian Oosterbroek: ‘Met dit initiatief willen we kinderen aanmoedigen om mee te denken over thema’s die hen aangaan. Via de kindergemeenteraad en -burgemeester kunnen kinderen straks hun ideeën inbrengen en hun mening laten horen. Hierdoor weten wij ook beter wat de wensen en ideeën van kinderen in onze gemeente zijn. We gaan hun input heel serieus nemen en ook echt kijken hoe we dat kunnen gebruiken. Daarnaast leren kinderen wat het betekent om in een democratie te leven en hoe die in z’n werk gaat. Dat begon vandaag al, met het stemmen wie uit de klas de rest in de raad mag vertegenwoordigen.’  

De wereld door de ogen van kinderen 

De gemeente is erg benieuwd met wat voor input de kinderen gaan komen. ‘We merken dat problemen zoals het klimaat ook echt al bij hen spelen en dat ze daar oplossingen voor willen bedenken. Kinderen bekijken de wereld toch op een andere manier. Door hun onbevangenheid komen kinderen vaak met hele verfrissende en creatieve ideeën. Dit zagen we ook in juni jl. bij het project Adoptidee! Waar basisschoolkinderen creatieve oplossingen bedachten voor bedrijven en de gemeente. Zoals: “Stop met het onnodig weggooien van apparaten maar maak er kunst van”. Wij kijken ernaar uit om kinderen bij meer vraagstukken te betrekken.’ Aldus wethouder Oosterbroek.

Installatie en vervolg

8 november worden de kinderburgemeester en -gemeenteraad feestelijk geïnstalleerd. Daarna gaat de kindergemeenteraad aan de slag met wensen en ideeën die de basisscholen hebben ingediend. Tijdens de kindergemeenteraadvergaderingen werken de kinderen de ideeën uit. Die worden vervolgens met het college en de gemeenteraad verder verkend en uitgewerkt. 

Foto kindergemeenteraad