Invoering bioboxen voor GFE-afval

Vanaf 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht om bij elk huishouden het keukenafval gescheiden van het restafval in te zamelen. Dit wordt ook wel GFE-afval genoemd (Groente, Fruit en Etensresten). De meeste huishoudens in de gemeente Losser bieden keukenafval in de groene minicontainer aan. Voor bewoners van hoogbouw en appartementen in onze gemeente is het scheiden van keukenafval van het restafval nu nog niet mogelijk. Het college van Burgemeester en wethouders wil dit nu rond de zomer van 2024 mogelijk maken met de invoering van de Biobox.

Ook de buurgemeenten Hengelo en Enschede kozen al voor het systeem van de Biobox. De box bestaat uit een metalen behuizing met daarin een minicontainer van 240 liter. Aan de bovenkant bevindt zich een inwerptrommel met een inhoud van 10 liter. Huishoudens kunnen zo regelmatig kleine hoeveelheden etensresten wegbrengen. De box is net als de ondergrondse restafvalcontainers voorzien van een toegangssysteem.

De Biobox komt op meerdere locaties

Burgemeester en wethouders maken samen met Twente Milieu en woningcorporatie Domijn een plan waar de Bioboxen komen te staan. Voorlopig gaat de gemeente uit van ongeveer 26 locaties. Omwonenden worden onder meer door een informatiebord van de beoogde locatie op de hoogte gebracht. Zij krijgen ook de gelegenheid om een inspraakreactie te geven. De inspraakreacties betrekken burgemeester en wethouders bij het definitieve besluit. Het is de bedoeling dat de Bioboxen rond de zomer van 2024 worden geplaatst.