Informatiebijeenkomst woningbouw Hannekerveld 10 juli

De gemeente Losser is van plan om een nieuwe woonwijk te realiseren in het Hannekerveld. Het gaat globaal om het gebied tussen de Honingloweg, de Lutterstraat en ’t Nilantsven in Losser.

bouwkundig plan woningbouwDe gemeente Losser is van plan om een nieuwe woonwijk te realiseren in het Hannekerveld. Het gaat globaal om het gebied tussen de Honingloweg, de Lutterstraat en ’t Nilantsven in Losser. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan woningen denken we daar ongeveer 150 woningen te gaan bouwen, ongeveer vanaf het jaar 2026. 

Op woensdag 10 juli  a.s. organiseert de gemeente weer een bijeenkomst om de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk in het Hannekerveld met omwonenden en belangstellenden te bespreken. Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent van harte welkom om 19.00 uur in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. We vertellen dan wat we hebben gedaan met alle op- en aanmerkingen over het stedenbouwkundig plan en we presenteren u een aangepast stedenbouwkundig plan. Daarna gaan we graag het gesprek met u aan om te horen wat u er van vindt.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen stellen we het op prijs als u zich via het emailadres m.unland@losser.nl aanmeldt als u van plan bent de bijeenkomst bij te wonen.