Henk Boom aan de slag als kavelruilcoördinator Losser

De Kavelruil Commissie Losser heeft de keus gemaakt om via keukentafel gesprekken de mogelijkheden voor kavelruil samen met grondeigenaren verder uit te werken. Als kavelruilcoördinator is hiervoor Henk Boom aangesteld.

Henk Boom heeft zich jarenlang ingezet voor kavelruil vanuit het Kadaster. Henk is inmiddels gestopt bij het Kadaster maar ziet het nog zeker als een uitdaging om ruilplannen op te zetten en deze tot een goed einde brengen. “Iets kunnen betekenen voor de agrarische sector is een groot goed, juist daar ik zelf op een boerderij ben opgegroeid en daarmee deze wereld van binnenuit ken”; aldus Henk.

De keuze om te starten met de gesprekken en het uitwerken van de mogelijkheden vloeitvoort uit de inventarisatie tijdens de gehouden inloopbijeenkomst in het voorjaar. Deze inloopbijeenkomst en het vervolg is mogelijk door het project “Twentse Maat”. Een project gefinancierd door de Europese Unie en de provincie Overijssel.

Henk is als kavelruilcoördinator Losser gestart op 1 oktober. De komende tijd is hij beschikbaar voor keukentafelgesprekken om vervolgens ruilmogelijkheden uit te werken. Doordat er momenteel nog geen “vrije” ruilgrond beschikbaar is zal het geen gemakkelijke opgave zijn om een eerste plan op korte termijn te realiseren. Belangrijk is wel dat er voor de kavelruilcommissie wel ruimte is om gronden te verwerven ten behoeve van de vrijwillige kavelruil.

Geïnteresseerden in kavelruil en ook eigenaren die grond willen verkopen, of er geen bezwaar tegen hebben om bij een ruiling een kleinere oppervlakte toegedeeld te krijgen worden van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken. Henk Boom is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 22 33 19 78.