Gemeente Losser vraagt bijna 400.000 euro subsidie aan voor het uitvoeren van klimaatmaatregelen

De gemeente Losser vraagt bij het Rijk een subsidie aan van bijna 400.000 euro voor het uitvoeren van maatregelen die bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. Wethouder Jaimi van Essen: “Als we deze subsidie van het Rijk ontvangen, kunnen we nog meer en sneller klimaatadaptatiemaatregelen doorvoeren bij onze projecten in de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van regenwaterpijpen van het vuilwater riool en het aanleggen van grote waterbergingen. Concreet vragen we nu € 245.000 voor de deelprojecten ‘Bouwen aan De Lutte’ en ruim € 146.000 voor de uitvoering van het project De Muchte in het dorp Losser.” 

De gemeente Losser voert diverse grote projecten uit in de buitenruimte. Zo wordt in De Lutte, onder de projectnaam ‘Bouwen aan De Lutte, onder meer het centrum geheel opnieuw ingericht. En in het dorp Losser, op het terrein van De Muchte, worden door woningcorporatie Domijn nieuwe woningen gebouw en zal de gemeente Losser de openbare ruimte opnieuw inrichten. Bij deze nieuwe inrichting van de openbare ruimte wordt steeds nadrukkelijk geïnvesteerd in uiteenlopende maatregelen om de omgeving zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Op deze manier is de omgeving beter voorbereid op tijden van droogte en wateroverlast.

De subsidie wordt aangevraagd op basis van de ‘Impulsregeling Klimaatadaptatie 2023’ en loopt via het regionaal verband Twents waternet.