Gemeente Losser verbetert ondersteuning ouders met nieuwe “SMI”-regeling

Gemeente Losser heeft besloten om de eigen bijdrage voor ouders voor de regeling Sociaal Medische Kinderopvang (SMI) af te schaffen.

regeling sociaal medische indicatie kinderopvangGemeente Losser heeft besloten om de eigen bijdrage voor ouders voor de regeling Sociaal Medische Kinderopvang (SMI) af te schaffen. Deze wijziging gaat per direct in. Met deze aanpassing wil de gemeente de regeling toegankelijker maken en de administratieve last voor zowel ouders als consulenten verminderen.

De regeling voor Sociaal Medische Kinderopvang (SMI)

De SMI-regeling biedt gezinnen ondersteuning door kinderopvang aan te bieden wanneer ouders door sociale of medische omstandigheden tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun kinderen. Deze regeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ouders met een chronische lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, of bij een sociale crisissituatie in het gezin.

Meewerken aan hulpverleningsplan 

Eerst was het zo dat ouders die gebruik maakten van deze regeling, hiervoor zelf ook een eigen bijdrage betaalden. In plaats van deze financiële bijdrage wordt nu van ouders gevraagd dat zij meewerken aan een hulpverleningsplan gericht op het verbeteren van hun situatie. Deze aanpak sluit beter aan bij de visie van de gemeente om inwoners te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te bevorderen.

Drempel verlagen 

Wethouder Marian Oosterbroek: "Door de eigen bijdrage af te schaffen, hopen we de drempel voor ouders te verlagen en hen te stimuleren om samen met ons te werken aan een duurzame oplossing voor hun situatie. Deze maatregel vermindert ook de bureaucratie, waardoor we ons beter kunnen richten op waar het echt om gaat: het bieden van passende ondersteuning aan gezinnen die dat nodig hebben.”