Gemeente Losser sluit zich aan bij Stichting Urgente Noden

Financiële hulp voor mensen die tussen wal en schip raken

Gemeente Losser heeft besloten zich aan te sluiten bij Stichting Urgente Noden Twente (SUN Twente). De gemeente betaalt de stichting een contributie per inwoner. Vervolgens kunnen inwoners, die in urgente nood verkeren, via de gemeente aanspraak maken op een financiële gift of sociale lening.

Uit landelijke cijfers blijkt dat elk jaar 1 tot 2 procent van de huishoudens in een financiële noodsituatie terechtkomt, terwijl niet tijdig of voldoende een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen, zoals bijzondere bijstand of de voedselbank. Vaak gaat het om problemen als ziekte, handicaps, echtscheiding, werkloosheid en onverwachte tegenvallers. Er zijn en blijven altijd mensen die tussen wal en schip raken. Stichting Urgente Noden Twente kan in zo’n geval financiële hulp bieden.

Wethouder Jimme Nordkamp: “Financiële hulp van de Stichting Urgente Noden is een welkome aanvulling op ons pakket ter bestrijding van armoede. Er zijn nu eenmaal situaties waarin mensen die in financiële nood zitten niet in aanmerking komen voor hulp door de gemeente. In zo’n geval kunnen mensen een beroep doen op een gift of lening van Stichting Urgente Noden. Het gaat om geld dat is bij elkaar gebracht door bedrijven, stichtingen en particulieren. Geld krijgen van Stichting Urgente Noden heeft als belangrijk voordeel dat er minder regels gelden voor een gift. Dat zorgt voor extra flexibiliteit en snelheid. Als het moet, kan SUN Twente binnen 24 uur financiële hulp bieden.”

Financiering door particulieren, bedrijven en stichtingen

Donateurs storten geld in het giftenbudget of het sociaal Leenfonds van SUN. Donateurs zijn bijvoorbeeld vermogensfondsen, kerken, bedrijven, legaten, particulieren en vaak ook gemeenten. Daarnaast werkt SUN samen met vaste partners waaronder het ING Nederland fonds, de Ridderlijke Duitsche Orde (RDO), de Gravin van Bylandt Stichting, het Fonds DBL, Fonds Camp en het Fonds Dutry de Drevon.

Hoe kunt u zich melden voor financiële hulp door SUN Twente?

  • Bel met het Toegangsteam van de gemeente Losser, telefoon (053) 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur, of:
  • Bezoek het Toegangsteam Wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur, Raadhuisplein 1 in Losser;
  • Stuur een e-mail naar wijz@losser.nl of
  • Laat uw hulpverlener contact opnemen met SUN Twente.

 

Ondertekening SUN Twente