Gemeente Losser op koers met opwek zonne-energie, zonneveldenbeleid aangescherpt

Vernieuwd beleid geeft meer ruimte om te toetsen op kwaliteit

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de notitie “Ontwikkelingsmogelijkheden grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente” vastgesteld samen met de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen. Na vier jaar is het tijd om deze te actualiseren. Met veel ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, een eerste gerealiseerd zonneveld in de gemeente Losser én een groot tweede veld in de pijplijn verschuift de focus van de gemeente. Dit geeft de gemeente meer handvatten om nieuwe initiatieven te toetsen op kwaliteit.

Losser op koers met zonne-energie

Het huidige beleid, dat stamt uit 2019, is vooral ingestoken op het stimuleren van nieuwe initiatieven voor zonnevelden in de gemeenten. Dit is succesvol gebleken en intussen ligt Losser qua duurzame energie-opwek op koers; er is een eerste zonneveld gerealiseerd en een tweede veld zit in de pijplijn.

Wethouder Jaimi van Essen: “In 2050 willen we al onze energie zelf opwekken. De eerste stap hierin is dat we in 2030 de helft van onze energie duurzaam opwekken. Daarvoor werken we samen met de andere NOT-gemeenten. De vier gemeenten moeten in totaal 225 GWh per jaar opwekken, met zonne-energie en windenergie. De initiatieven in onze gemeente dragen fors bij aan die doelstelling, maar we moeten ook verder kijken naar 2050. Nieuwe projecten zijn nodig om in 2050 energieneutraal te zijn. Met het bijstellen van ons zonneveldenbeleid kunnen we nieuwe initiatieven beter toetsen.”

Verscherping van het huidige beleid

In de afgelopen vier jaar is veel gebeurd op het gebied van duurzame energie. Deze ontwikkelingen neemt de gemeente mee bij de actualisatie. Zo biedt het huidige beleid te weinig handvatten om initiatieven te toetsen op kwaliteit, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke inpassing, lokaal eigendom, maatschappelijke meerwaarde en netwerkcapaciteit. Daarom zijn ook de beleidsnotitie Lokaal eigendom bij grootschalige hernieuwbare energieopwekking en het groenbeleid in het geactualiseerde beleid meegenomen.

College legt beleid voor aan gemeenteraad

Het college stemde positief over deze actualisatie en vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met het vernieuwde beleid.