Gemeente Losser krijgt kinderburgemeester en kinderraad

Kinderen worden uitgenodigd om mee te denken en te praten over wat zij in onze gemeente willen

Gemeente Losser gaat samen met de 12 basisscholen in onze gemeente op zoek naar een kinderburgemeester en kinderraad. Met het initiatief willen de gemeente en de scholen kinderen aanmoedigen mee te denken en te praten over thema’s die hen aangaan. Zij kunnen hun ideeën inbrengen en hun mening laten horen. Hierdoor weet ook de gemeente beter wat de wensen en ideeën van kinderen in onze gemeente zijn. 

Al vroeg met democratie in aanraking

Door dit nieuwe initiatief komen kinderen al vroeg in aanraking met democratie en participatie. Het beleid dat de gemeente Losser maakt, raakt ook kinderen. Maar zij hebben geen stemrecht en kunnen dus niet meebepalen. Door de invoering van de kinderburgemeester en -raad komt hier verandering in. Zij kunnen nu hun stem laten horen. 

Taken kinderburgemeester en -raad

De kinderburgemeester en -raad komen op voor de wensen en ideeën van de kinderen in gemeente Losser. Net als de gemeenteraad gaat de kinderraad vergaderen over thema’s die zij belangrijk vinden. Het kan ook zijn dat de gemeente een vraagstuk aan de kinderraad voorlegt en hen vraagt mee te denken over oplossingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: hoe kan de gemeente kinderen die in armoede leven bereiken? Alle kinderen in de gemeente kunnen hun ideeën doorgeven aan de kinderburgemeester of -raadsleden. Op deze manier zijn zij een stem voor alle kinderen.

De kinderburgemeester heeft nog een extra speciale rol. Hij of zij is de ambassadeur van de kinderen in onze gemeente en mag ook met het college mee bij speciale gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij het ontvangen van Sinterklaas. 

Verkiezingen bij de start van het nieuwe schooljaar

In september 2023 worden er echte verkiezingen gehouden voor de kinderburgemeester en -raadsleden. Iedere school stelt een raadslid aan. Dit gebeurt via verkiezingen in groep 7 en 8. Op deze manier vertegenwoordigt de kinderraad kinderen uit alle dorpskernen van gemeente Losser.