Gemeente Losser blijft verplaatsing en verbetering van panden ondersteunen

Het college van Losser wil de looptijd van de subsidieregeling, die als doel heeft de winkelstructuur in de kernwinkelgebieden van de gemeente Losser te versterken, verlengen tot eind 2026. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om de eerste wijziging van de ‘Subsidieverordening Stimulering Detailhandel gemeente Losser 2020 – 2026’ vast te stellen.

Sinds 2020 heeft de gemeente Losser voor de detailhandel subsidies beschikbaar voor:
1. Plannen voor de verbetering van de gevel (kosten voor het ontwerp)
2. Het verbeteren van de gevel van het pand
3. De verplaatsing van een detailhandelsbedrijf naar het kernwinkelgebied
4. Opstellen van plannen voor transformatie (kosten voor het ontwerp)
5. De transformatie van een winkelpand (verbouwen/aanpassen), waarvan de winkel is verplaatst naar het kernwinkelgebied, naar een andere bestemming.

In totaal is door de gemeenteraad een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2023. Deze periode wordt nu verlengd tot eind 2026. Op dit moment zit er nog een bedrag van € 484.000 in de subsidiepot

Meer details van de subsidieregelingen en een aanvraagformulier vindt u op de website van Losser: Subsidie verbeteren panden winkelgebied. Een aanvraagformulier kunt u ook afhalen in het gemeentehuis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling of heeft u andere ondernemersvragen? Neemt u dan contact op met Ondernemersloket Losser: ondernemersloket@losser.nl