Geef je mening over mobiliteit in de gemeente Losser

De gemeente Losser is gestart met het proces om te komen tot een mobiliteitsplan voor de gemeente Losser. Ook jij kunt je mening geven.

De gemeente Losser is gestart met het proces om te komen tot een mobiliteitsplan voor de gemeente Losser. Ook jij kunt je mening geven. Scan de QR-code of ga naar de website van gemeente Losser om de enquête in te vullen. Het kost je niet meer dan vijf minuten van je tijd!
https://app.maptionnaire.com/q/6ga3vny9sy78

QR-code naar enquete

Jan Engels, wethouder mobiliteit: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen uit de gemeente Losser deze korte enquête invullen. Zo krijgen we een goed beeld over wat de meningen, wensen en behoeften van de verschillende mensen zijn als het gaat over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit in onze gemeente. Hoe meer we weten, hoe beter we straks plannen kunnen maken. Dus, doe mee en vul de enquête in!” 

Waar gaat het mobiliteitsplan over?

In het beleidsplan mobiliteit leggen we het toekomstige beleid vast over onder meer bereikbaarheid en toegankelijkheid van locaties en voorzieningen, verkeersveiligheid en parkeren. Dat doen we vanuit de ogen van diverse doelgroepen. Het nieuwe plan heeft betrekking op de hele gemeente, zowel op de dorpen als het buitengebied en krijgt een looptijd van 2025 tot en met 2035.
losser-pastoor-schaafsplein-hl

In het beleidsplan Mobiliteit bepalen we vooral het toekomstige beleid op het gebied van:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen 

  • Wat vinden we belangrijk als het gaat om de diverse vervoerswijzen zoals lopen, fietsen, openbaar vervoer, autoverkeer, vrachtverkeer en landbouwverkeer?

Verkeersveiligheid 

  • Hoe komen mensen op een zo veilig mogelijke manier van A naar B? Hoe is de bereikbaarheid van locaties en voorzieningen verkeersveilig geregeld?

Voor álle mensen! 

  • Hoe zorgen we ervoor dat álle mensen, ook mindervalide mensen, op een goede en veilige manier de openbare ruimte kunnen gebruiken en dat de voorzieningen bereikbaar blijven.  

Waarom is een beleidsplan voor mobiliteit nodig?

Een beleidsplan voor mobiliteit geeft beleidsmakers en beslissers, zoals de gemeenteraad, houvast en criteria bij het nemen van beslissingen over mobiliteitsvraagstukken en bij het uitvoeren daarvan. Nadat het beleidsplan mobiliteit is opgesteld, maken we een uitvoeringsagenda. Daarin benoemen we de concrete en noodzakelijke maatregelen die we gaan nemen. Deze maatregelen nemen we op in een meerjarig programma.

Locaties aangeven op een digitale kaart

Bij het opstellen van het beleidsplan Mobiliteit hebben we de inbreng van inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeenteraad nodig. Daarvoor maken we onder meer gebruik van een digitale vragenlijst Maptionnaire. Hiermee kunnen mensen, die aandacht willen vragen voor bepaalde locaties in de gemeente, dit digitaal doorgeven door op een kaart de locatie aan te geven. Zo krijgt de gemeente een nog beter inzicht in wat er speelt op de diverse locaties

Je kunt de enquête ook op papier invullen

Inwoners die de vragenlijst liever op papier invullen, kunnen de papieren enquête gebruiken. De papieren enquête ligt vanaf woensdag 12 juni, gedurende vijf weken, in ’t Lossers hoes in Losser, bij ’t Trefhuus in Overdinkel, bij Erve Boerrigter in De Lutte en bij restaurant ’t Sterrebos in Beuningen
wethouder Jan Engels (1)