Dienstverlening inwonersgericht, duidelijk en persoonlijk

De gemeente Losser wil de dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft in het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening vastgesteld hoe dit gaat gebeuren. Doel hierbij is dat de dienstverlening inwonersgericht, duidelijk en persoonlijk is. 

Om te komen tot dienstverlening waarmee inwoners echt geholpen worden, is vooraf uitgebreid gesproken met inwoners, ondernemers en verenigingen. 

Wethouder Marian Oosterbroek: “Inwoners moeten kunnen rekenen op goede dienstverlening vanuit de gemeente. Hun belang staat voorop. Daarom ben ik blij dat we aan de slag gaan met het verder verbeteren van onze dienstverlening. Uitgangspunt is dat we daar zijn waar en wanneer we nodig zijn. Iedere vraag en melding moet een antwoord krijgen, en dan maakt het niet uit hoe je met ons opneemt. Samen met onze inwoners hebben we gekeken waar het beter kan, en dat pakken we aan.”

Eerste zaken opgepakt

De afgelopen periode zijn al meer verbeteringen doorgevoerd. Zo is de gemeentelijke website verbeterd en is het eenvoudiger geworden om je rijbewijs te verlengen. Op verzoek van de inwoners kun je nu ook op donderdagavond bij de gemeente terecht. 

Verder verbeteren

De komende tijd gaat de gemeente aan de hand van het uitvoeringsprogramma verder met een aantal nieuwe verbeteringen. Zo gaat de gemeente de dienstverlening aan laaggeletterden verbeteren. De gemeentelijke brieven moeten duidelijker en eenvoudiger worden. De gemeente onderzoekt hoe ze nog beter zichtbaar kan zijn in de verschillende kernen. Ook moet het makkelijker worden om digitaal contact te hebben met de gemeente.