De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet voegt oude wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U krijgt hierdoor in één keer informatie over de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De Omgevingswet geldt voor álle inwoners, organisaties en bedrijven.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan ‘initiatiefnemer’. U moet dan nagaan of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Die informatie krijgt u in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit nieuwe loket is vanaf 1 januari 2024 te gebruiken. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een schuur willen bouwen of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. In dat geval bent u ‘belanghebbende’.

De Omgevingswet: meer aandacht voor participatie

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te praten en mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Dat kan op heel veel verschillende manieren, de vorm voor participatie is namelijk vrij.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en een waterschapsverordening. Een ‘initiatiefnemer’ (diegene die een plan of idee heeft) wordt gestimuleerd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht (er geldt één uitzondering: de gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is).

De komende periode tot 1 januari 2024

Heeft u al een vergunning gekregen of een vergunning aangevraagd vóórafgaand aan de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie uw aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Meer informatie?

Heeft u vragen aan de gemeente naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Team plannen, vergunnen en handhaven van Gemeente Losser.
Bel 053 - 537 73 91, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Mailen kan ook: administratiepvh@losser.nl.