College van Losser stemt in met de realisatie van een voedselbos en kleinschalige kwekerij in Glane

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een voedselbos en kleinschalige voedselboskwekerij op de locatie Glanerbrugstraat 47-49 in Glane. Onderdeel van het initiatief zijn functies als educatie, een proeflokaal met ondergeschikte horeca en plattelandskamers, waar bezoekers en toeristen kunnen verblijven. De oorspronkelijke functie van de locatie als gemengd agrarisch bedrijf komt te vervallen. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan van 7 december 2023 t/m 17 januari 2024 ter inzage.

Bijna twee jaar geleden stemde het college van Losser in met het principeverzoek voor de aanleg van een agrarisch voedselbos met een voedselboskwekerij aan de Glanerbrugstraat 47-49 in Glane. Inmiddels zijn de twee gezinnen van de initiatiefnemers naar Glane verhuisd, zijn de eerste hectares voedselbos aangeplant en de plannen verder uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. De bodem ter plaatse is nauwkeurig onderzocht evenals de geschiedenis van de plek én de boerenkennis; waar zijn de natte plekken, waarvandaan komt de wind en hoe lopen de hazen? Op basis van al deze ervaringen en kennis is een landschappelijke structuur ontworpen, die de bestaande kwaliteiten versterkt en die de verschillende onderdelen van het productieve landschap met zijn nieuwe activiteiten een logische plek geeft.

Voedselboskwekerij

De kwekerij is gelegen op de vruchtbare grond. De jonge planten kunnen in de volle grond uitgroeien tot robuust, biologisch plantgoed. Het plantgoed zal worden verkocht aan particulieren en aan collega voedselbos ondernemers. Voor het stekken, enten en kiemen is aan de rand van de kwekerij een kas voorzien (maximaal 500 m2 groot).

Uiteenlopende producten uit het voedselbos

De voedselbos-percelen zijn ingericht op een zeer hoge productiviteit. De bomen, struiken en planten leveren fruit, noten, blad, jonge scheuten en smaakmakers voor de maaltijd op. Appels, peren en pruimen bijvoorbeeld, maar ook kornoeljekers, dwergkwee, mispel en exotischere vruchten als kaki en pawpaw. “Maar wat de boer niet kent…” roepen de mensen… ”dat mut ieleu dan mar kom’n preuven” denken ze bij Voedselbos Glanerbeek. Daarom is in het ontwerpbestemmingsplan ruimte voorzien om de oogst te verwerken en proeverijen te organiseren.

Inspireren, logeren en ontdekken

De doelstelling van de ondernemers is een natuurlijk en productief voedselbos te realiseren. Ook worden mensen geïnspireerd en uitgenodigd het voedselbos te komen beleven. Er komt een voedselboswinkel en er worden rondleidingen door het jonge bos verzorgd. In de voormalige jongveestal komen vijf plattelandskamers. Hier kunnen toeristen en natuurliefhebbers overnachten die Twente en het voedselbos komen bezoeken. Er is ook ruimte voor educatie. Om les te geven aan schoolklassen, maar ook om cursussen te geven aan volwassenen. Over het herkennen van planten bijvoorbeeld of het ontwerpen van een voedselbos. Zo kunnen mensen kennis opdoen om zelf een voedselbos of eetbare tuin te starten. Het geschikte plantgoed daarvoor kan worden aangeschaft in de kwekerij.