Bruggen bouwen met het uitvoeringsplan ‘inclusief Losser’

De gemeente Losser heeft deze week het uitvoeringsplan voor ‘Inclusief Losser’ goedgekeurd. Dit plan is onderdeel van de inclusieagenda, die zich inzet voor gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie voor alle inwoners.

uitvoeringsplan inclusieagendaDe gemeente Losser heeft deze week het uitvoeringsplan voor ‘Inclusief Losser’ goedgekeurd. Dit plan is onderdeel van de inclusieagenda, die zich inzet voor gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie voor alle inwoners. In het uitvoeringsplan staat wat we concreet in 2024 gaan doen. De focus ligt dit jaar op bewustwording en het creëren van draagvlak om uitsluiting te voorkomen en inclusie te bevorderen. De gemeente pakt hierin de regierol. 

Geen kloven, maar bruggen bouwen

Sangita Khadka uit Overdinkel is één van de ervaringsdeskundigen uit onze gemeente die heeft meegewerkt aan het uitvoeringsplan. Sangita: "Voor mij, als iemand met een andere achtergrond, is aandacht voor inclusie erg belangrijk. Culturele verschillen leiden vaak tot misverstanden, waardoor het lastig is om relaties op te bouwen en volledig te integreren in de gemeenschap. Sociale normen, tradities en zelfs humor kunnen sterk verschillen. Door ons hiervan bewust te zijn, zorgen we ervoor dat er geen kloven ontstaan, maar juist bruggen worden gebouwd."

Het gesprek met elkaar aangaan

Wethouder Marian Oosterbroek: "De focus van de uitvoeringsagenda ligt dit jaar op bewustwording. Er bestaan nog veel taboes of stereotype denkbeelden over bijvoorbeeld een cultuur of beperking. Door ons in elkaar te verplaatsen of elkaars verhaal te horen, gaan we elkaar ook beter begrijpen en waarderen. Door middel van verschillende activiteiten willen we hierover met elkaar het gesprek aan gaan. Zo verkennen we samen met Stichting Fundament de mogelijkheden om in het najaar een inclusiefestival voor al onze inwoners te organiseren. Hiervoor hebben de ervaringsdeskundigen al mooie ideeën aangeleverd. Bijvoorbeeld een cultuurfestival met hapjes, muziek, dans en theater om kennis te maken met andere culturen. Of een rolstoelparcours om te laten zien wat het betekent om met een rolstoel te navigeren."

Rol gemeente

De gemeente speelt een regierol in het zorgen dat iedereen mee kan doen. In het uitvoeringsplan 2024 zijn dan ook concrete acties voor de gemeente opgenomen. Zo voeren wij als gemeente een inclusief personeelsbeleid: we nemen meer mensen met diverse achtergronden aan. Daarnaast stimuleren we dat minimaal vijf openbare gebouwen het predicaat ‘brons’ ontvangen in de MKB-toegankelijke route. Dit betekent dat we, indien nodig, verbeteringen in deze gebouwen doorvoeren zodat ze toegankelijker worden. Ook werken we eraan dat alle speeltuinen in onze gemeente toegankelijk worden voor alle kinderen. Ook voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.

Denk net als Sangita ook mee! 

Heb jij een lichamelijke- of verstandelijke beperking of te maken met discriminatie op wat voor manier dan ook? En wil je meedenken over het vervolg van de inclusieagenda? Of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Bosman van de gemeente Losser via p.bosman@losser.nl