Brief voor omwonenden Urenco Gronau

De firma Urenco Deutschland heeft net over de grens met Duitsland, in Gronau, een fabriek voor het verrijken van uranium. Op basis van Duitse wetgeving informeert Urenco elke 5 jaar inwoners en bedrijven in haar omgeving over haar activiteiten. Ook vanuit de gemeente Losser vinden we het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd worden hierover, daarom doen we dit samen met Urenco. Alle bewoners van het gebied binnen een straal van 5 kilometer van de fabriek ontvangen daarom de komende weken een brief en een informatiebrochure hierover. Voor de gemeente Losser gaat dat om adressen in delen van Overdinkel en Glane.

Urenco Deutschland verrijkt uranium in haar fabriek in Gronau. Dit uranium is van nature licht radioactief en wordt gebruikt als splijtstof voor kerncentrales. Op het terrein van Urenco Deutschland staat een aantal verrijkingsfabrieken en is een opslag van uranium.
Om deze werkzaamheden te kunnen en mogen verrichten, beschikt het bedrijf uiteraard over actuele vergunningen. In deze vergunningen zijn voorschriften opgenomen over de noodzakelijke veiligheidseisen.

Urenco beschikt over een eigen bedrijfsbrandweer en heeft een uitgebreid rampenbestrijdingsplan. Hierin zijn onder anderen afspraken opgenomen over welke hulpverleningsorganisaties worden gealarmeerd in het geval van een calamiteit. In het plan zijn ook de maatregelen opgenomen, die het bedrijf neemt om ervoor te zorgen dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt als er toch een calamiteit plaatsvindt.

Wilt u meer weten over de activiteiten van Urenco? Urenco nodigt u van harte uit voor een bezoek aan hun informatiecentrum in Gronau of Almelo. Voor een bezoek aan Gronau neemt u contact op via de mail met: info@urenco.com en voor een bezoek aan de fabriek in Almelo mailt u naar: bezoek@urenco.com. Voor meer informatie over Urenco kunt u ook terecht op hun website: www.urenco.com.