Bijeenkomst over nieuwe woonwijk Hannekerveld in Losser

Woensdagavond 20 september

Op woensdagavond 20 september aanstaande, aanvang 19.00 uur, organiseert de gemeente Losser een startbijeenkomst om met omwonenden en andere belangstellenden van gedachten te wisselen over een nieuwe woonwijk in het Hannekerveld. Ze zijn van harte welkom in ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Graag van tevoren aanmelden via email op m.unland@losser.nl

Om in de komende jaren tegemoet te kunnen komen aan de behoefte aan woningen is de gemeente Losser van plan om een nieuwe woonwijk te realiseren in het Hannekerveld in Losser. Dit is globaal het gebied tussen de Honingloweg, de Lutterstraat en ’t Nilantsven in Losser. Het idee is om daar vanaf het jaar 2025 ongeveer 200 woningen te realiseren. Op 20 september gaat de gemeente graag daarover in gesprek met omwonenden en belangstellenden.

Vooraf aanmelden

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, stellen we het op prijs als u zich vooraf aanmeldt via het emailadres m.unland@losser.nl