8 Koninklijke onderscheidingen tijdens lintjesregen in Losser

Onder grote belangstelling van familie en bekenden werden op 26 april 2023, in ’t Lossers hoes 8 inwoners uit de gemeente Losser in het zonnetje gezet. 7 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 1 inwoner werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen uit handen van burgemeester Cia Kroon de Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. 1 van de gedecoreerden, mevrouw Mendy ten Veen, was verhinderd. Voorafgaand aan de bijeenkomst bracht de burgemeester haar per videoverbinding op de hoogte van haar onderscheiding. Haar versierselen worden op een later tijdstip opgespeld.

Alle gedecoreerden werden met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt. Burgemeester Kroon sprak lovende woorden uit aan iedere gedecoreerde afzonderlijk. Vooral werd de nadruk gelegd op het belang van vrijwilligerswerk in de Losserse gemeenschap.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Theo Toonen, Losser

Prof. Theo Toonen heeft zich vanuit zijn werk als wetenschapper uitermate verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij en wel in het bijzonder op vijf specifieke gebieden:

 • Armoedebestrijding, onder meer als lid van de stichting Task Force Kwaliteit Bijstand en de organisatie Stimulansz.
 • Waterbeheer, bijvoorbeeld als lid van de adviescommissie Water
 • Stimuleren van de samenwerking op het gebied van openbaar bestuur tussen de universiteit Leiden, de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland
 • Europese samenwerking als oprichter van de European Group of Public Administration
 • Inzet om technologische vooruitgang ten dienste te stellen aan maatschappelijke en sociale veranderingen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Henri uit het Broek, de Lutte

 • Secretaris en vrijwilliger van de Klootschietvereniging Ons Genoegen; 1974 tot heden.
 • Bouwcoördinator van het clubgebouw, van 1997-2001
 • Vanaf 2008 jaren ingezet voor samengaan klootschietbond en kogelwerpbond
 • Oprichter /secretaris van de solexclub Het Vliegwiel; 2005 tot 2018

Mevrouw Mieke Geuverink-Bloemen, Losser

 • Pleeggezin en fokgastoudergezin voor blindengeleidehonden voor het KNGF; 2002 tot heden
 • Gedurende ruim 20 jaar 15 pups langer dan een jaar in huis gehad
 • Acht honden opgeleid tot afgestudeerd geleidehond en 1 van de honden is ouderhond geworden voor het fokprogramma.

De heer Arjan van Huizen, Losser

 • Penningmeester en voorzitter van Algemeen Drum- en Trompetterkorps De Tukkers uit Losser; 1981 t/m 2019
 • Na fusie met Kunst en Strijd vanaf januari 2020 penningmeester van muziekvereniging DTKS
 • Lid van vele commissies, heeft vereniging financieel gezond gehouden en heeft zich hard gemaakt voor werving nieuwe leden

Mevrouw Joke Kühlkamp-Padberg, Losser

 • Vrijwilliger Carnavalsvereniging De Gaffel Oaskes; 1976 tot heden.
 • Lid bestuur RKUVL RK Uitvaartvereniging Losser; 1998 tot heden
 • Sinds 1999 actief als bestuurslid / raadslid / lid van diverse commissies en vrijwilliger van de VVD Losser
 • Vrijwilliger Kühlkamp Korenfestival; 2005 – 2017
 • Voorzitter van Dameskegelclub;1986 tot heden

Mevrouw Mariël Meijerink, Losser

 • Sinds 1996 diverse functies bekleed in onder andere bestuur en commissies van de Handbalvereniging Combinatie ‘64
 • Inkoop- en barfunctie Stichting Sportkantine Losser; 2019 tot heden
 • Bestuurslid / penningmeester van het gemengd koor ST Caecilia; 1997 tot heden
 • Organisatie kersthandbaltoernooi basisscholen groepen 7 en 8 gemeente Losser; 1998-heden

De heer Raimond Oude Egbrink, de Lutte

 • Penningmeester Stichting Hellehond; 2002-2005
 • Penningmeester en secretaris Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond; 2001-2020
 • Penningmeester Bosduvelkes; 2011- 2019
 • Instructeur jeugd en deelnemer Mirreweenterhoornbloazers De Lutte, 1984 tot heden
 • Subsidieverwerver en penningmeester Dorpslab. De Lutte, 2019 tot heden

Mevrouw Mendy ten Veen, Losser

 • Lid van bestuur /penningmeester en blokfluitlerares bij voorheen Harmonie Kunst en Strijd, nu na fusie muziekvereniging DTKS); 1989-2013
 • Blokfluitlerares, voorzitter Jeugd Activiteitencommissie bij Harmonie Concordia; 2013 tot heden
 • Lid van de Ouderraad, Verkeersouder, Brigadier van OBS De Saller; 2011-2019
 • Collectant bij de Nierstichting; 2014 tot heden
 • Penningmeester van de Zonnebloem, 2019 tot heden

groepsfoto gedecoreerden met de burgemeester

Onder van links naar rechts: mevrouw Mieke Geuverink-Bloemen, mevrouw Mariël Meijerink, burgemeester Cia Kroon, mevrouw Joke Kühlkamp-Padberg

Boven van links naar rechts: de heer Raimond Oude Egbrink, de heer Arjan van Huizen, de heer Henri uit het Broek, de heer Theo Toonen.

In het kader mevrouw Mendy ten Veen.