11 september inloopbijeenkomst herinrichting Dorpsbleek

In 2024 gaan we aan de slag met de werkzaamheden van de herinrichting van de Dorpsbleek. Dit als onderdeel van het project Beken & Bleken. Om u bij te praten over het ontwerp van deze herinrichting organiseren we een inloopbijeenkomst. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Datum: Maandag 11 september 2023 
Tijd: inlopen is mogelijk tussen 19:00 uur en 20:30 uur 
Locatie: ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1, Losser 

Wij presenteren u tijdens deze bijeenkomst het definitieve ontwerp van de Dorpsbleek, zoals wij dat ook hebben ingediend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 
U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnen komen lopen. 

De Bleek Losser 2023 website