Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Austweg 7 De Lutte”

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587LB 7
Publicatiedatum
07-12-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 8 december 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Austweg 7 De Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp004-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Austweg 7 in De Lutte een extra woning te bouwen. In ruil hiervoor wordt aan de Denekamperstraat 14/14a in De Lutte en aan de Beuningerstraat 27/27a in Beuningen in totaal 1.228 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt.

Inzien wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan kan met ingang van donderdag 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 7 december 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen