Anterieure overeenkomst “Olde Theussink – Nachtegaalstraat”

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587PV 31
Publicatiedatum
07-12-2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten met de exploitant van de locatie hoek Lossersestraat 31 – Nachtegaalstraat in De Lutte.

Beschrijving

Beschrijving

Exploitant is voornemens om de percelen te herontwikkelen waarbij aan de Nachtegaalstraat in totaal zeven rijwoningen worden gebouwd. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning aan de Lossersestraat 31 omgezet in een reguliere woning.

Omschrijving

In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Procedure

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst kan met ingang van donderdag 8 december 2022 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via deze website worden bekeken.

Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen bezwaar worden gemaakt.

Losser,  7 december 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen