Ontwerp bestemmingsplan “Losser, partiële herziening De Muchte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AK 7
Publicatiedatum
07-10-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 7 oktober 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Losser, partiële herziening De Muchte” met IMRO-idn NL.IMRO.0168.20210055-0101.

Beschrijving

Omschrijving plan

In het gebied dat ligt tussen Vlasakker, Diepenbrocklaan en Muchteweg in Losser ligt het terrein dat bekend is als “De Muchte. De opstallen in dit gebied zijn inmiddels gesloopt en het voornemen is om op dit terrein 12 woningen te bouwen en een appartemengebouw met 16 (huur)woningen. Daarnaast wordt in het plangebied de openbare ruimte ingericht ten behoeve van parkeren, groenvoorziening en waterberging.

Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 oktober 2021

Publicatie

Bijlagen