Voorbereidingsbesluit recreatieparken Losser  

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 7587LA 21
  • 7587LH 16
  • 7587LA 19
Publicatiedatum
12-10-2022

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 4 oktober 2022 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor drie recreatieterreinen met de bestemming ‘Recreatie – Kampeerterrein’ in de gemeente Losser.

Beschrijving

Het betreft de volgende terreinen met bijbehorende kadastrale percelen:

  • Lutterzandweg 16 in De Lutte, kadastraal bekend als Gemeente Losser, sectie P, nummers 342 (ged.), 664 en Gemeente Losser, sectie C, nummers 1143, 1190 (ged.), 1191 (ged.), 1227, 1228, 1229;
  • Zandhuizerweg 21 in De Lutte, kadastraal bekend als Gemeente Losser, sectie C, nummers 895, 1230 en 1240;
  • Zandhuizerweg 19 in De Lutte, kadastraal bekend als Gemeente Losser, sectie C, nummers 971, 1047 (ged.), 1088 (ged.), 1219, 1220, 1222.

Het voorbereidingsbesluit verbiedt om het huidige gebruik van gronden en/of bouwwerken op de genoemde percelen te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit treedt op de dag van bekendmaking op 12 oktober 2022 in werking. Het voorbereidingsbesluit kan vanaf 12 oktober 2022 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Het voorbereidingsbesluit kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken. Het identificatienummer is NL.IMRO.0168.vbkampeerterreinen-0401. Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Losser, 12 oktober 2022

Procedure

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen