Anterieure overeenkomst “Project Aalsgaardenstraat / Enschedesestraat LSR”

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582AG 20
Publicatiedatum
04-05-2023
Kaart behorende bij: Anterieure overeenkomst “Project Aalsgaardenstraat / Enschedesestraat LSR”

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten met de eigenaar van het perceel kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie N de nummers 19, 21 en 22 op de hoek van de Enschedesestraat (naast nummer 20) en de Aalsgaardenstraat.  

Beschrijving

Exploitant is voornemens om op het perceel twee vrijstaande woningen te bouwen.

Omschrijving

In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Procedure

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst kan met ingang van donderdag 4 mei 2023 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen bezwaar worden gemaakt.

Losser, 3 mei 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen