Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser” (herstelbesluit op grond van artikel 6:19 Awb)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PZ 135
Publicatiedatum
01-06-2023

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op 16 mei 2023 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser” heeft vastgesteld.

Beschrijving

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan al eerder vastgesteld op 4 oktober 2022. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. Artikel 6:19 van de Awb biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd herstelbesluit.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph04-0402 ligt met ingang van 1 juni 2023 voor een periode van zes weken ter inzage.

Omschrijving plan

Ten opzichte van het op 4 oktober 2022 vastgestelde bestemmingsplan zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • het maximum aantal gasten per verblijfsaccommodatie is vastgelegd,
  • het begrip nieuwe akoestische activiteiten is duidelijker gedefinieerd,
  • de mogelijkheid om binnen de bestemming ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’ kampeerboerderijen en vakantieappartementen te exploiteren is vervallen,
  • de mogelijkheid voor bedrijfswoningen wordt beperkt tot bestaande bebouwing.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 1 juni 2023 tot en met woensdag 12 juli 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via deze website worden bekeken. Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 1 juni 2023 tot en met woensdag 12 juli 2023 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Degene die al beroep heeft ingesteld hoeft dit niet opnieuw te doen. Dit besluit zal namelijk bij de lopende beroepsprocedure worden betrokken.

Losser, 31 mei 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen