Anterieure overeenkomst Hoofdstraat 207 Overdinkel

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586BP 207
Publicatiedatum
30-11-2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten met de exploitant van Hoofdstraat 207 in Overdinkel.

Beschrijving

Beschrijving

Exploitant is voornemens om achter het pand Hoofdstraat 207 (zijde Schoolstraat) in Overdinkel vier woningen te realiseren.

Omschrijving

In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

Procedure

Ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomsten kan met ingang van donderdag 1 december 2022 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser en kan ook via deze website worden bekeken.

Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen bezwaar worden gemaakt.

Losser,  30 november 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl

Bijlagen