Vastgestelde Beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit”

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
30-03-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat de raad op 8 maart 2022 de beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit” heeft vastgesteld.

Beschrijving

Deze beleidsnotitie voorziet in beleidsinstrumenten om sloop en hergebruik van voormalige agrarische gebouwen te faciliteren. Ook voorziet dit beleid in actualisatie van aanpalend beleid gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Het beleid treedt daags na publicatie ervan in werking.

Procedure

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Losser, 30 maart 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen