Ontwerp-bestemmingsplan “Het Stien’n hofje”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7586AD 209
  • 7586GE 1
Publicatiedatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Het Stien’n hofje”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 1 juli 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan  “Het Stien’n hofje”, met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP010PH05-0301. 

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om de bedrijfsbestemming op het perceel aan de Kerkhofweg 209 en Veldkamp 1 in Overdinkel te wijzigen in een woonbestemming met de bedoeling op het perceel Veldkamp 1 een aantal van 19 koopwoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond te kunnen bouwen in de vorm van een hofje en te voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan “Het Stien’n hofje” kan met ingang van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 30 juni 2021

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen