Bekendmaking beleid uitgifte onroerende zaken (gronden en/of opstallen) in het kader van het Didam-arrest

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
29-05-2024

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft op 21 mei 2024 besloten tot het vaststellen van beleid met betrekking tot uitgifte van onroerende zaken (gronden en/of opstallen) in het kader van het Didam-arrest. Dit beleid treedt in werking op de dag na de bekendmaking. De bekendmaking vindt plaats in het digitale gemeenteblad. Het beleid is te raadplegen via www.overheid.nl.

Beschrijving

Inhoud beleid

In het Didam-arrest heeft de Hoge Raad beslist dat een overheidsinstantie, als zij van plan is om een onroerende zaak te verkopen, een passende procedure moet opzetten die voldoet aan de door de Hoge Raad gestelde criteria. Potentiële kandidaten dienen gelijke kansen te krijgen om het onroerend goed te kunnen kopen, wat in overeenstemming is met het gelijkheidsbeginsel. Dit gelijkheidsbeginsel vloeit voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Procedure

In het beleid worden objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria vastgelegd voor wat betreft de selectieprocedure, de selectiecriteria, het tijdsverloop en de wijze van publicatie. Daarnaast heeft de gemeente Losser gebruik gemaakt van de in het arrest geboden beleidsruimte om een praktische werkwijze vast te stellen.

Ook wordt vastgelegd in welke gevallen de gemeente Losser van mening is dat de uitgifte van de onroerende zaak kan plaatsvinden zonder dat eerst een openbare selectieprocedure wordt gehouden.