Ontwerp-bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587LA 25
Publicatiedatum
28-12-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 29 december 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust” met ID nummer  NL.IMRO.0168.BP008vzp1703-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in een bosgebied van 18,25 hectare langs de Zandhuizerweg in De Lutte, 11,2 hectare mede te gebruiken voor een natuurbegraafplaats. Het medegebruik van het bosgebied als natuurbegraafplaats levert inkomsten op die ingezet kunnen worden voor het versterken, verbeteren en onderhouden van het bosgebied met paden. Daarnaast wordt ook aanvullend geïnvesteerd in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken. 

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 21 december 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen