Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Bebouwing natuurbegraafplaats op Aust”

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587LA 25
Publicatiedatum
28-12-2022

Burgemeester en wethouder maken bekend dat gelijktijdig met het bestemmingsplan het ontwerp beeldkwaliteitsplan “Bebouwing natuurbegraafplaats op Aust” vanaf donderdag 29 december 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt. 

Beschrijving

Omschrijving beeldkwaliteitsplan

In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor deze locatie de welstandsnota.

Inzien beeldkwaliteitsplan

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook via deze website worden bekeken.

Procedure

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op het ontwerp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 21 december 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen