Vastgesteld bestemmingsplan “Pastoor Geerdinkstraat 30, de Lutte”  

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AR 30
Publicatiedatum
27-07-2022

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 28 juli 2022 voor iedereen ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 12 juli 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Pastoor Geerdinkstraat 30, de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.BPH001PH08-0401 met bijbehorende bijlagen en bestanden.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande woning en het terugbouwen van twee nieuwe grondgebonden doelgroeponafhankelijke woningen op het perceel Pastoor Geerdinkstraat 30 in de Lutte. De bestaande schuur zal daarbij bij één van de woningen worden gehandhaafd. 

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 28 juli 2022 tot en met woensdag 7 september 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Alle stukken kunnen ook via deze website worden bekeken. Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 28 juli 2022 tot en met woensdag 7 september 2022 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op donderdag 8 september 2022, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 28 juli 2022

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen