Ontwerp-bestemmingsplan “De Zoeker Esch - de Pol, partiële herziening Nijverheidstraat 35-35a te Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7581PV 35
  • 7581PV 35 a
Publicatiedatum
24-06-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “De Zoeker Esch - de Pol, partiële herziening Nijverheidstraat 35-35a te Losser”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 24 juni 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “De Zoeker Esch - de Pol, partiële herziening Nijverheidstraat 35-35a te Losser” met ID nummer NL.IMRO. 0168.09BP0002ph01-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Op het perceel was voorheen een wellness-centrum gevestigd met een parkeerterrein. Deze is echter als zodanig al sinds lange tijd niet meer in gebruik. Dit bestemmingsplan maakt mogelijk dat het terrein weer een bedrijfsbestemming krijgt. Daarbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om op het huidige parkeerterrein een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. Het voormalige wellnessgebouw krijgt de functie van bedrijfswoning.  

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 23 juni 2021

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen