Ontwerp-bestemmingsplan “Herziening Snippergroen 2022”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
22-02-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 23 februari 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Herziening Snippergroen 2022” met ID nummer NL.IMRO.0168.SNIPPERGROEN22-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

In 2016 en de jaren daarna zijn door de gemeente, op grond van de voorwaarden zoals opgenomen in de beleidsnota “Snippergroen 2016” of de beleidsnota “Snippergroen 2021”, percelen snippergroen verkocht. Met dit bestemmingsplan wordt aan deze percelen snippergroen een passende bestemming toegekend.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 23 februari 2023 tot en met 5 april 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 22 februari 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen