Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat 34 de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587NH 34
Publicatiedatum
19-04-2023
Kaart behorende bij: Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat 34 de Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 20 april 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat 34 de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph02-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Op het perceel Bentheimerstraat 34 in De Lutte bevindt zich voormalig hotel-restaurant Berg en Dal. Met de herontwikkeling van het perceel wordt de bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door een woongebouw met vijf appartementen, één vrijstaande woning en bergingen ten behoeve van de woningen. Om de woningbouwontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien en moet een hogere waarde worden vastgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 20 april 2023 tot en met 31 mei 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

 

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

 

Bijlagen