Ontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” 

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BW 1
Publicatiedatum
15-07-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 15 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” met IMRO-idn NL.IMRO.0168.03BPH001PHO7-0301. 

Beschrijving

Omschrijving plan

De wijk Luttermolenveld in De Lutte is op dit moment bereikbaar vanaf de Dorpsstraat en vanaf de  Bentheimerstraat (N375). De gemeente Losser acht het wenselijk om de ontsluiting van het Luttermolenveld te verbeteren. Hiertoe wil men de Ambachtstraat doortrekken naar de Ertsmolen in het Luttermolenveld, zodat er een extra ontsluiting wordt gecreëerd. Hiermee wordt het Luttermolenveld ook uit zuidelijke richting goed bereikbaar en kan het verkeer zich meer verspreiden. Tevens wordt hiermee een extra calamiteitenontsluiting gerealiseerd. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken. 

Procedure

Zienswijzen  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 14 juli 2021

Publicatie

  1. Staatscourant
  2. De week van Losser
  3. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijlagen