Ontwerp-bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RS
Publicatiedatum
15-09-2022
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 15 september 2022 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” met ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0012PH02-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” voorziet op gronden gelegen aan het einde van de Pastoor Bolscherstraat in Beuningen in de bouw van twee vrijstaande doelgroeponafhankelijke woningen.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 15 september 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen