Vastgesteld bestemmingsplan “De Zoeker Esch – de Pol, partiele herziening Nijverheidstraat 35-35a te Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7581PV 35 A
  • 7581PV 35
Publicatiedatum
13-10-2021

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2021 het  bestemmingsplan “De Zoeker Esch – de Pol, partiele herziening Nijverheidstraat 35-35a te Losser” heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.09BP0002ph01-0401 ligt met ingang van donderdag 14 oktober 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Op het perceel was voorheen een wellness-centrum gevestigd met een parkeerterrein. Deze is echter als zodanig al sinds lange tijd niet meer in gebruik. Dit bestemmingsplan maakt mogelijk dat het terrein weer een bedrijfsbestemming krijgt. Daarbij wordt de mogelijkheid gecreëerd om op het huidige parkeerterrein een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren. Het voormalige wellnessgebouw krijgt de functie van bedrijfswoning. Bij het vaststellen van het plan zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerd.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van donderdag 14 oktober tot en met woensdag 24 november 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende kan vanaf 14 oktober 2021 tot en met 24 november 2021 tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 26 november 2021, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 13 oktober 2021

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Gemeenteblad

Bijlagen