Ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Schoolstraat ong.”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BP 207
Publicatiedatum
11-01-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 12 januari 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Schoolstraat ong.” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP0010PH06-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk om op een onbebouwd perceel langs de Schoolstraat in Overdinkel (achter de bebouwing aan de Hoofdstraat 207) vier doelgroeponafhankelijke woningen te  bouwen. Als gevolg van deze ontwikkeling moet de openbare ruimte ter hoogte van het plangebied  heringericht worden.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 11 januari 2023

Publicatie

  1. De week van Losser
  2. www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
  3. Staatscourant

Bijlagen